Functies

Informatie

Informatie

Alle commissies

Islamitische Studentenvereniging Deen hanteert officiële functienamen zoals Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris en Penningmeester. Elke commissie bevat enkele of alle van de volgende functies en bij elke functie hoort een vast takenpakket.

Bovenin zijn tabbladen weergegeven. Men kan klikken en solliciteren bij de volgende commissies: Acquisitiecommissie, Evenementencommissie, Halaqacommissie, Human Resources, International Commission, Liefdadigheidscommissie en Multimediacommissie.

Voorzitter

Voorzitter

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Voorzitter vorm je het gezicht van de commissie en ben jij de eindverantwoordelijke binnen een commissie. Je leidt de vergaderingen en zorgt ervoor dat je het overzicht houdt over wat er binnen jouw commissie gebeurt.

Vaardigheden: Je bezit over goede communicatievaardigheden, werkt vanuit een islamitische basis en kan duidelijke kaders stellen. Daarnaast is het belangrijk om knopen te kunnen doorhakken en koersvast te werken. Als Voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor de commissie. Verder is het belangrijk dat je de deadlines in de gaten houdt.

Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Vicevoorzitter ben je samen met de Voorzitter verantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van de afspraken en taken. Bij afwezigheid van de Voorzitter neem jij de leidende rol over en lever je een onmisbare bijdrage in het bewaken van deadlines.

Vaardigheden: Je bent stressbestendig en flexibel inzetbaar, maar ook is het van belang dat jij gestructureerd en geordend te werk gaat. Samen met de Voorzitter houd je de taken op de actielijst in de gaten en stimuleer je je collega’s om hun taken voor de deadline af te krijgen.

Secretaris

Secretaris

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Secretaris notuleer je tijdens vergaderingen en doe je verslaglegging van activiteiten binnen een commissie. Je houdt je zowel bezig met interne als externe communicatie. Daarbij werk je nauw samen met de Voorzitter en Vicevoorzitter. Je bent een belangrijke factor in het optimaal draaiende houden van de organisatie.

Vaardigheden: Je kunt in teamverband te werken. Hierbij kunnen jouw sociale eigenschappen niet ontbreken. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Tot slot is het van belang dat je secuur en ordelijk te werk gaat.

Penningmeester

Penningmeester

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Penningmeester heb je affiniteit met financiën. Je stelt de begroting op van een commissie en zorgt ervoor dat dit nageleefd wordt. Alvorens er geld wordt uitgegeven dient gecontroleerd te worden of de uitgaven haalbaar en verantwoord zijn. De uiteindelijke maandelijkse inkomsten en uitgaven worden bijgehouden. Daarmee ben je eindverantwoordelijk voor alle transacties binnen een commissie en laat je deze nakijken door de Penningmeester van het bestuur.

Vaardigheden: Je hebt affiniteit met financiën en accounting. Je weet hoe je basale berekeningen (optellen en aftrekken) kunt uitvoeren in Excel. Het is van belang dat jij accuraat te werk kunt gaan.

Algemeen lid

Algemeen lid

Alle commissies

Taakomschrijving: Als algemeen lid zijn er verscheidene zaken waaraan gewerkt kan worden. Jij maakt met het bestuur nadere afspraken met betrekking tot het uitvoeren van deze functie. Flexibiliteit is daarom een vereiste. Spreken de verschillende functiemogelijkheden je niet zo aan, maar wil je wel (leren) werken vanuit een islamitische basis? Je krijgt hier de kans om jezelf op verschillende vlakken te ontwikkelen!

Vaardigheden: Verschillende soorten vaardigheden zijn bruikbaar binnen deze functie. Van belang is dat je open staat voor nieuwe dingen, dit zal je persoonlijke groei en ontwikkeling ten goede komen. Wel is het van belang dat je goed kunt samenwerken.

Klik op de goudkleurige blokken om elke commissie te zien.

Functies

Informatie

Informatie

Alle commissies

Islamitische Studentenvereniging Deen is op zoek naar een fris en fruitig bestuur voor het aankomende studiejaar. De volgende posities zullen vrijkomen. Mocht het zijn dat jij je hiervoor geroepen voelt, aarzel niet om te solliciteren.

Voorzitter

Voorzitter

Alle commissies

Als Voorzitter ben je het gezicht van de vereniging en eindverantwoordelijke van de gehouden evenementen. Je leidt de vergaderingen en zorgt ervoor dat je van alles waar de vereniging mee te maken heeft op de hoogte van bent.

Taken: Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden;

Vergaderingen leiden en zorgen voor een pro-actieve besluitvorming;

Het samenstellen van de jaaragenda samen met het Bestuur en de Commissies.

Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Alle commissies

Als Vicevoorzitter ben je samen met de Voorzitter medeverantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van het beleidsplan. Bij afwezigheid of drukte van de Voorzitter neem jij de leidende rol over en lever je daarmee een bijdrage aan het afronden van de taken.

Taken: Voorstellen doen en beleidsontwikkelingen bewaken en bijsturen;

De Voorzitter bijstaan en vervangen bij diens afwezigheid;

Evaluatiedagen verzorgen en eventueel leiden;

Uitvoeren en naleven van het beleidsplan en het in goede banen leiden van de protocollen.

Secretaris

Secretaris

Alle commissies

Als secretaris houd je jezelf bezig met administratieve taken en de communicatie binnen als ook buiten de vereniging. Elke vergadering zal een notulenverslag worden gemaakt.

Taken: Zorgen dat e-mails op tijd beantwoord worden;

Notuleren tijdens de vergaderingen;

Bijhouden van de ledenlijst.

Penningmeester

Penningmeester

Alle commissies

Als penningmeester heb jij affiniteit met het financiële plaatje. Je stelt begrotingen op voor verschillende commissies en zorgt ervoor dat dit wordt nageleefd. De uiteindelijke maandelijkse inkomsten en uitgaven worden bijgehouden. Ook ben jij bezig met het actief benaderen van externe partijen voor eventuele samenwerkingen.

Taken: Een begroting opstellen;

Een financieel jaarverslag opstellen;

Het bestuur en belanghebbenden informeren over de financiële stand van zaken;

Financiële gegevens controleren en beoordelen.

Bestuurslid acquisitie

Bestuurslid acquisitie

Alle commissies

Als Bestuurslid heb jij affiniteit met het benaderen en binnenhalen van sponsoren. Je stelt lijsten op met verschillende ondernemingen en instanties en zorgt ervoor dat zij worden benaderd voor sponsorschap. Je houdt bij wie is benaderd en wat voor sponsorpakket is gekozen. Ook ben jij bezig met het actief onderhouden en geïnteresseerd houden van de sponsoren en ga je regelmatig op pad om contact te maken en te onderhouden.

Taken: Een sponsorlijst opstellen;

Sponsorpakketen gebruiken, maken en bijstellen indien nodig;

Het bestuur en belanghebbenden informeren over de financiële stand van zaken;

Financiële gegevens controleren en beoordelen.

Klik op de goudkleurige blokken om elke commissie te zien.

Evenementencommissie

Informatie

Informatie

Evenementencommissie

Als Commissielid Evenementen vertaal jij onze missie en visie naar evenementen. Je organiseert groot- en kleinschalige evenementen. Op deze manier kan jij je steentje bijdragen aan de spirituele en intellectuele ontwikkeling van de moslimstudenten, maar ook voor de niet-islamitische belangstellenden. Jij houdt van gezelligheid en brengt deze op een islamitische verantwoorde manier bij de leden van Deen! Jij weet dat chai en snacks elk evenement leuker maken!

Binnen deze commissie zijn de volgende vacatures beschikbaar:

Secretaris

Secretaris

Evenementencommissie

Als Secretaris van de Evenementencommissie werk je nauw samen met de Voorzitter en Vicevoorzitter. Jij zet de vergaderingen op papier opdat het duidelijk is waar de commissie aan toe is. Je bent een belangrijke factor in het optimaal draaiende houden van de commissie. Deze rol geeft je de mogelijkheid om je communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen. Jij houdt tevens contacten met externe partijen bij grotere evenementen.

Taken:

Stelt de agenda samen,

Notuleert tijdens de vergaderingen;

Handelt de interne en externe communicatie af;

Stelt algemene berichten en e-mails op en controleert deze;

Beheert het archief.

Solliciteren
Algemeen lid

Algemeen lid

Evenementencommissie

Als Algemeen lid van de Evenementen commissie verricht jij verscheidene taken die over het algemeen ondersteunend van aard zijn. Je zal vooral de gelegenheid krijgen om achter de schermen te werken en zo mee te helpen aan het opzetten van mooie projecten. Zie hierboven voor verdere uitleg van de functieomschrijving van Algemeen lid.

Taken:

Bedenkt evenementen die ISV Deen aan haar leden kan aanbieden;

Ondersteunt de commissie door enkele taken uit te voeren;

Helpen met het decoreren en schoonmaken van ruimtes tijdens evenementen;

Peilt welke evenementen de leden en de niet-leden behoefte aan hebben.

Solliciteren

Halaqacommissie

Informatie

Informatie

Halaqacommissie

Als Commissielid Halaqah zul jij islamitische kennis uit betrouwbare boeken en artikelen beschikbaar stellen voor de (moslim)studenten. Dit doe je door het schrijven van stukken die uiteindelijk worden gepresenteerd bij een halaqah. Hierbij dien je rekening te houden met de verschillende doelgroepen die bij ISV Deen aan tafel schuiven. Zowel de ‘beginneling’ als de ‘niet-beginneling’ dienen er wat aan te hebben. Het doel van deze commissie is het aanzetten van de studenten om zelf meer te gaan leren over de islam. Jij bent geen geleerde maar je kunt wel de liefde voor islamitische kennis aanwakkeren bij de leden van Deen!

Binnen deze commissie zijn de volgende functies beschikbaar:

Voorzitter

Voorzitter

Halaqacommissie

Als Voorzitter van de Halaqahcommissie ben jij eindverantwoordelijk voor de inhoud van de maandelijkse halaqaat. In samenwerking met de andere commissieleden werk je aan het neerzetten van een inhoudelijke lezing. Deze lezingen dienen toegankelijk te zijn voor de ‘beginneling’ als de 'niet-beginneling', maar ook voor mensen met interesse voor de islam. Je werkt secuur, houdt ervan om in de boeken te duiken en kunt goed samenwerken.

Taken:
Bestuurt/vertegenwoordigt de commissie;

Leidt vergaderingen;

Houdt atmosfeer binnen de groep goed en treedt op als bemiddelaar bij meningsverschillen;

Schrijft en controleert stukken voor de halaqaat;

Organiseert halaqaat;

Zorgt ervoor dat iedereen zijn taken binnen de termijn uitvoert;

Woont een maandelijkse Voorzittersvergadering bij (fysiek of online);

Communiceert met het bestuur;

Legt verantwoording af aan het bestuur.

Solliciteren
Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Halaqacommissie

Als Vicevoorzitter van de Halaqahcommissie ondersteun jij de Voorzitter in zijn/haar taken. Jij fungeert als rechterhand van de voorzitter en bent ook op de hoogte van de zaken die er spelen binnen de commissie. Je werkt secuur, houdt ervan om in de boeken te duiken en kunt goed samenwerken.

Taken: Ondersteunt Voorzitter in zijn/haar taken;

Vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid;

Ondersteunt Algemene leden binnen de commissie;

Schrijft en controleert stukken voor de halaqaat;

Organiseert halaqaat.

Solliciteren
Secretaris

Secretaris

Halaqacommissie

Als Secretaris van de Halaqahcommissie werk je nauw samen de Voorzitter en de Vicevoorzitter. Jij zet de vergaderingen op papier opdat het duidelijk is waar de commissie aan toe is. Je bent een belangrijke factor in het optimaal draaiende houden van de organisatie. Deze rol geeft je de mogelijkheid om je communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

Taken:
Stelt de agenda samen;

Notuleert tijdens de vergaderingen;

Handelt de interne en externe communicatie af;

Stelt algemene berichten en e-mails op en controleert deze;

Beheert het archief;

Schrijft en controleert stukken voor de halaqaat;

Organiseert halaqaat.

Solliciteren
Penningmeester

Penningmeester

Halaqacommissie

Als Penningmeester van de Halaqahcommissie inventariseer jij welke middelen nodig zijn voor het organiseren van de halaqaat. Je houdt bij hoeveel mensen op dit evenement afkomen en ondersteunt het opzetten van de bijeenkomst.

Taken:
Beheert financiën binnen de commissie;

Informeert bestuur omtrent financiële zaken;

Ontvangt de betalingen voor de halaqaat;

Evalueert over het budget dat beschikbaar is voor het organiseren van halaqaat;

Draagt de verantwoordelijkheid over fiscale en juridische zaken;

Schrijft en controleert stukken voor de halaqaat;

Organiseert halaqaat;

Werkt samen met de Penningmeester van het bestuur.

Solliciteren

Human Resources

Informatie

Informatie

Human Resources

Als Commissielid Human Resources verleen je hulp aan onze leden die ergens tegenaan lopen binnen de vereniging of in het onderwijs. Hiermee behartig je de belangen van deze studenten. Je vormt hiermee een aanspreekpunt van studenten en onderzoekt met hen welke obstakels er zijn en hoe dit het best aangepakt kan worden.

Binnen deze commissie komen alle functies beschikbaar:

Voorzitter

Voorzitter

Human Resources

Als Voorzitter ben je het aanspreekpunt binnen de vereniging en medeverantwoordelijke van de gehouden evenementen. Nagenoeg alle communicatie gaat via de HR. Bij problemen staan jullie garant als bemiddelaar. Je leidt de vergaderingen binnen HR en zorgt ervoor dat je van alles waar de vereniging mee te maken heeft op de hoogte van bent. Jij bent de olie die de machine van ISV Deen soepel laat lopen!

Taken:

Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden;

Vergaderingen leiden en zorgen voor een pro-actieve besluitvorming;

Het samenstellen van de jaaragenda samen met het Bestuur en de Commissies;

Communicatie vanuit de commissie doorspelen naar het bestuur en andersom idem dito.

Solliciteren
Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Human Resources

Als Vicevoorzitter ben je samen met de Voorzitter medeverantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van het beleidsplan. Bij afwezigheid of drukte van de Voorzitter neem jij de leidende rol over en lever je daarmee een bijdrage aan het afronden van de taken. Ook jij bent een aanspreekpunt voor de actieve leden binnen de vereniging.

Taken: Voorstellen doen en beleidsontwikkelingen bewaken en bijsturen;

De Voorzitter bijstaan en vervangen bij diens afwezigheid;

Evaluatiedagen verzorgen en eventueel leiden;

Uitvoeren en naleven van het beleidsplan en het in goede banen leiden van de protocollen.

Solliciteren

Liefdadigheidscommissie

Informatie

Informatie

Liefdadigheidscommissie

Als Commissielid Liefdadigheid speel je in op zowel de internationale – als nationale maatschappelijke behoeften en belangen. Het belang van liefdadigheid in elk aspect van het leven is jouw duidelijk. Je houdt ervan om projecten en evenementen op te zetten die de wereld een klein beetje beter maken!

Binnen deze commissie zijn de volgende vacatures beschikbaar:

Secretaris

Secretaris

Liefdadigheidscommissie

Als Secretaris van de Liefdadigheidscommissie werk je nauw samen de Voorzitter en de Vicevoorzitter. Je bent enthousiast en doet graag iets terug voor jouw medemens in teamverband. Jij helpt met het opzetten van inzamelingsacties en andere non-profit evenementen om anderen een hart onder de riem te kunnen steken. Alle leden van deze commissie zijn samen verantwoordelijk voor het tot stand brengen van mooie projecten, maar je hebt ook je eigen taken. Als Secretaris is er een vast takkenpakket, namelijk het op papier zetten van vergaderingen en het draaiende houden van de organisatie. Dit geeft jou persoonlijk de kans om je administratieve en communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

Taken:

Stelt de agenda samen;

Notuleert tijdens de vergaderingen;

Handelt de interne en externe communicatie af;

Stelt algemene berichten en e-mails op en controleert deze;

Beheert het archief.

Solliciteren
Penningmeester

Penningmeester

Liefdadigheidscommissie

Als Penningmeester van de Liefdadigheidscommissie regel jij de financiën van de commissie. Je bent enthousiast en doet graag iets terug voor jouw medemens in teamverband. Jij helpt met het opzetten van inzamelingsacties en andere non-profit evenementen om anderen een hart onder te riem te kunnen steken. Alle leden van deze commissie zijn samen verantwoordelijk voor het tot stand brengen van mooie projecten, maar je hebt ook je eigen ‘verplichtingen’. Je probeert actief donateurs te werven voor liefdadigheidsprojecten en bekijkt of de gemaakte plannen financieel uitvoerbaar zijn.

Taken: Beheert financiën binnen de commissie;

Informeert bestuur omtrent financiële zaken;

Ontvangt de betalingen;

Draagt de verantwoordelijkheid over fiscale en juridische zaken;

Werkt samen met de Penningmeester van het bestuur.

Solliciteren

Multimediacommissie

Informatie

Informatie

Multimediacommissie

Als Commissielid van de Multimedia Commissie vertegenwoordig jij ons op een online platform. Je hebt verschillende rollen binnen deze commissie en werkt nauw samen met andere leden. Jij weet sociale media te gebruiken om de ummah van goede content te voorzien!

Binnen deze commissie zijn deze functies beschikbaar:

Voorzitter

Voorzitter

Multimediacommissie

Als Voorzitter van de Multimedia Commissie ben jij eindverantwoordelijk voor de sociale media van ISV Deen. Jij controleert samen met het bestuur de gemaakte poster, geschreven stukken en andere dergelijke zaken om ISV Deen ook op digitaal platform professioneel op de kaart te zetten.

Taken:

Bestuurt/vertegenwoordigt de commissie;

Leidt vergaderingen;

Houdt atmosfeer binnen de groep goed en treedt op als bemiddelaar bij meningsverschillen;

Zorgt ervoor dat iedereen zijn taken binnen de termijn uitvoert;

Woont een maandelijkse Voorzittersvergadering bij (fysiek of online);

Communiceert met het bestuur;

Legt verantwoording af aan het bestuur.

Solliciteren
Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Multimediacommissie

Als Vicevoorzitter van de Multimedia Commissie werk je nauw samen met de Voorzitter en het bestuur van ISV Deen. Jij fungeert als rechterhand van de Voorzitter en bent ook op de hoogte van zaken die binnen de commissie spelen. Daarnaast krijg je de kans om andere taken te vervullen zoals het schrijven van informatieve blogs of het maken van onze wekelijkse hadith post.

Taken:

Ondersteunt Voorzitter in zijn/haar taken;

Vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid;

Ondersteunt Algemene leden binnen de commissie.

Solliciteren
Redactielid

Redactielid

Multimediacommissie

Als Redactielid ben je onderdeel van de Multimedia Commissie en schrijf je aansprekende blogs voor op onze website. Je woont uiteraard evenementen van ISV Deen bij om naderhand een leuk stuk te schrijven voor diegenen die niet aanwezig konden zijn of het nog eens willen nalezen. Naast het schrijven, houd je ook de sociale media in de gaten. Je plaatst daar reminders en promoot evenementen.

Taken:

Schrijft blogs voor op de website;

Schrijft blogs over evenementen;

Plaatst reminders en promoot evenementen.

Solliciteren
Applicatiebeheerder

Applicatiebeheerder

Multimediacommissie

Als Commissielid Applicatiebeheerder van de Multimedia Commissie houd je je bezig met de digitale voorzieningen en productiviteit van ISV Deen. Jij houdt onze website bij, verbetert deze en komt met creatieve mogelijkheden om de vereniging op een online platform productief, professioneel en begrijpelijk te houden.

Taken:

Houdt website van ISV Deen bij;

Bedenkt mogelijkheden om op online platformen meer mensen te bereiken.

Solliciteren
Corrector

Corrector

Multimediacommissie

Als Commissielid Corrector van de Multimedia Commissie ben je voornamelijk bezig met het controleren van de opgestelde promotieteksten en ander geschreven stukken. Hiervoor dien je een oog voor detail te hebben en een redelijke beheersing van zowel de Nederlandse- als de Engelse taal.

Taken:

Kijkt geschreven stukken na;

Controleert de posters en geeft daar feedback over.

Solliciteren
Grafisch vormgever

Grafisch vormgever

Multimediacommissie

Als Commissielid Grafisch Vormgever ben je onderdeel van de Multimedia Commissie en streef je naar een representatie van de moslim in de media in overeenstemming met de werkelijkheid. Je wil je inzetten voor het creëren van podia van de moslimstudent die hun Islamitische identiteit uitdragen en zich academisch inzetten voor de gemeenschap. Dit doe je door na te denken over nieuwe mediaconcepten en deze tot uitvoer te brengen.  

Taken:

Ontwerpt posters voor ISV Deen evenementen in de Deen huisstijl;

Bedenkt nieuwe mediaconcepten;

Ondersteunt de Applicatiebeheerder.

Solliciteren

Multimediacommissie

Informatie

Informatie

International Commission

Als Commission International Member faciliteer je evenementen voor de internationale student. Dit zodat eenieder kan profiteren van de evenementen die ISV Deen organiseert. Toegankelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel!

Binnen deze commissie zijn deze functies beschikbaar:

Voorzitter

Voorzitter

International commission

Als Voorzitter van de International Commission ben jij eindverantwoordelijke voor de evenementen die ISV Deen voor haar internationale studenten organiseert. De commissie en jijzelf trachten ervoor te zorgen de halaqaat in het Engels ook neer te zetten en andere evenementen toegankelijk te maken voor de niet-Nederlandstalige (moslim)student.

Taken:

Bestuurt/vertegenwoordigt de commissie;

Leidt vergaderingen;

Houdt de sfeer binnen de groep goed en treedt op als bemiddelaar bij meningsverschillen;

Schrijft en controleert stukken voor de halaqaat;

Zorgt ervoor dat iedereen zijn taken binnen de termijn uitvoert;

Communiceert met het bestuur;

Legt verantwoording af aan het bestuur;

Woont een maandelijkse Voorzittersvergadering bij (fysiek of online);

Bedenkt en organiseert evenementen voor internationals.

Solliciteren
Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Multimediacommissie

Als Vicevoorzitter van de International Commission ondersteun jij de Voorzitter in zijn/haar taken. Jij fungeert als rechterhand van de Voorzitter en bent ook op de hoogte van de zaken die er spelen binnen de commissie. Het is van belang dat je flexibel inzetbaar bent.

Taken:
Ondersteunt Voorzitter in zijn/haar taken;

Vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid;

Ondersteunt Algemene leden binnen de commissie;

Bedenkt en organiseert evenementen voor internationals.

Solliciteren
Secretaris

Secretaris

International commission

Als Secretaris van de International Commission werk je nauw samen de Voorzitter en de Vicevoorzitter. Jij zet de vergaderingen op papier opdat het duidelijk is waar de commissie aan toe is. Je bent een belangrijke factor in het optimaal draaiende houden van de organisatie. Deze rol geeft je de mogelijkheid om je communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

Taken:

Stelt de agenda samen;

Notuleert tijdens de vergaderingen;

Handelt de interne en externe communicatie af;

Stelt algemene berichten en e-mails op en controleert deze;

Beheert het archief;

Bedenkt en organiseert evenementen voor internationals.

Solliciteren
Penningmeester

Penningmeester

International commission

Als Penningmeester van de International Commission verricht jij verscheidene taken die over het algemeen ondersteunend zijn. Je zal vooral de gelegenheid krijgen om achter de schermen te werken en zo mee te helpen aan het opzetten van mooie projecten.

Taken:

Beheert financiën binnen de commissie;

Informeert bestuur omtrent financiële zaken;

Ontvangt de betalingen;

Draagt de verantwoordelijkheid over fiscale en juridische zaken;

Communiceert met het bestuur;

Legt verantwoording af aan het bestuur.

Solliciteren
Vertaalcorrector

Vertaalcorrector

International commission

Als vertaalcorrector controleer jij of de vertalingen van het Nederlands naar het Engels goed zijn gegaan. Hiervoor is het van belang dat jij zowel mondeling als schriftelijk de Engelse taal op hoog niveau machtig bent. Jij controleert de correcte zinsconstructies, spelling en grammatica.

Taken:

Kijkt alle gemaakte stukken binnen de commissie na op taalniveau;

Vertaalt de Engelstalige berichten vanuit ISV Deen naar het Nederlands;

Controleert of de posters correct zijn geschreven en vertaald.

Solliciteren