Functies

Informatie

Informatie

Alle commissies

Islamitische Studentenvereniging Deen hanteert officiële functienamen zoals Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris en Penningmeester. Elke commissie bevat enkele of alle van de volgende functies en bij elke functie hoort een vast takenpakket.

Bovenin zijn tabbladen weergegeven. Men kan klikken en solliciteren bij de volgende commissies: Acquisitiecommissie, Evenementencommissie, Halaqacommissie, Human Resources, International Commission, Liefdadigheidscommissie en Multimediacommissie.

Voorzitter

Voorzitter

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Voorzitter vorm je het gezicht van de commissie en ben jij de eindverantwoordelijke binnen een commissie. Je leidt de vergaderingen en zorgt ervoor dat je het overzicht houdt over wat er binnen jouw commissie gebeurt.

Vaardigheden: Je bezit over goede communicatievaardigheden, werkt vanuit een islamitische basis en kan duidelijke kaders stellen. Daarnaast is het belangrijk om knopen te kunnen doorhakken en koersvast te werken. Als Voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor de commissie. Verder is het belangrijk dat je de deadlines in de gaten houdt.

Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Vicevoorzitter ben je samen met de Voorzitter verantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van de afspraken en taken. Bij afwezigheid van de Voorzitter neem jij de leidende rol over en lever je een onmisbare bijdrage in het bewaken van deadlines.

Vaardigheden: Je bent stressbestendig en flexibel inzetbaar, maar ook is het van belang dat jij gestructureerd en geordend te werk gaat. Samen met de Voorzitter houd je de taken op de actielijst in de gaten en stimuleer je je collega’s om hun taken voor de deadline af te krijgen.

Secretaris

Secretaris

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Secretaris notuleer je tijdens vergaderingen en doe je verslaglegging van activiteiten binnen een commissie. Je houdt je zowel bezig met interne als externe communicatie. Daarbij werk je nauw samen met de Voorzitter en Vicevoorzitter. Je bent een belangrijke factor in het optimaal draaiende houden van de organisatie.

Vaardigheden: Je kunt in teamverband te werken. Hierbij kunnen jouw sociale eigenschappen niet ontbreken. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Tot slot is het van belang dat je secuur en ordelijk te werk gaat.

Penningmeester

Penningmeester

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Penningmeester heb je affiniteit met financiën. Je stelt de begroting op van een commissie en zorgt ervoor dat dit nageleefd wordt. Alvorens er geld wordt uitgegeven dient gecontroleerd te worden of de uitgaven haalbaar en verantwoord zijn. De uiteindelijke maandelijkse inkomsten en uitgaven worden bijgehouden. Daarmee ben je eindverantwoordelijk voor alle transacties binnen een commissie en laat je deze nakijken door de Penningmeester van het bestuur.

Vaardigheden: Je hebt affiniteit met financiën en accounting. Je weet hoe je basale berekeningen (optellen en aftrekken) kunt uitvoeren in Excel. Het is van belang dat jij accuraat te werk kunt gaan.

Algemeen lid

Algemeen lid

Alle commissies

Taakomschrijving: Als algemeen lid zijn er verscheidene zaken waaraan gewerkt kan worden. Jij maakt met het bestuur nadere afspraken met betrekking tot het uitvoeren van deze functie. Flexibiliteit is daarom een vereiste. Spreken de verschillende functiemogelijkheden je niet zo aan, maar wil je wel (leren) werken vanuit een islamitische basis? Je krijgt hier de kans om jezelf op verschillende vlakken te ontwikkelen!

Vaardigheden: Verschillende soorten vaardigheden zijn bruikbaar binnen deze functie. Van belang is dat je open staat voor nieuwe dingen, dit zal je persoonlijke groei en ontwikkeling ten goede komen. Wel is het van belang dat je goed kunt samenwerken.

Klik op de blokken om elke commissie te zien.

Evenementencommissie

Informatie | Information

Informatie | Information

Evenementencommissie | Events committee

Als Commissielid Evenementen vertaal jij onze missie en visie naar evenementen. Je organiseert groot- en kleinschalige evenementen. Op deze manier kan jij je steentje bijdragen aan de spirituele en intellectuele ontwikkeling van de moslimstudenten, maar ook voor de niet-islamitische belangstellenden. Jij houdt van gezelligheid en brengt deze op een islamitische verantwoorde manier bij de leden van Deen! Jij weet dat chai en snacks elk evenement leuker maken! Binnen deze commissie zijn de volgende vacatures beschikbaar:

As an Events Committee member you translate our mission and vision into events. You organize large and small-scale events. In this way you can contribute to the spiritual and intellectual development of the Muslim students and the non-Muslim interested parties. You love fun and bring it to the members of Deen in an Islamic responsible way! You know chai and snacks make any event more fun!

The following positions are vacant:

Voorzitter | Chairman

Voorzitter | Chairman

Evenementencommissie | Events committee

Als Voorzitter vorm je het gezicht van de commissie en ben jij de eindverantwoordelijke binnen een commissie. Je leidt de vergaderingen en zorgt ervoor dat je het overzicht houdt over wat er binnen jouw commissie gebeurt. Je bezit over goede communicatievaardigheden, werkt vanuit een islamitische basis en kan duidelijke kaders stellen. Daarnaast is het belangrijk om knopen te kunnen doorhakken en koersvast te werken. Als Voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor de commissie. Verder is het belangrijk dat je de deadlines in de gaten houdt.

As a Chairman in the Board, you are the face of the association and are ultimately responsible for the events held. You lead the meetings and ensure that you are aware of everything that has to do with the association.

Tasks:
- Prepare the content of Board meetings.
- Lead meetings and ensure proactive decision-making.
- Compiling the annual agenda together with the Board and the Committees.

Solliciteren
Vice-voorzitter | Vice-chairman

Vice-voorzitter | Vice-chairman

Evenementencommissie | Events committee

Als Vicevoorzitter ben je samen met de Voorzitter medeverantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van het beleidsplan. Bij afwezigheid of drukte van de Voorzitter neem jij de leidende rol over en lever je daarmee een bijdrage aan het afronden van de taken. Je taken bestaan onder meer uit: Voorstellen doen en beleidsontwikkelingen bewaken en bijsturen, de Voorzitter bijstaan en vervangen bij diens afwezigheid, evaluatiedagen verzorgen en eventueel leiden, uitvoeren en naleven van het beleidsplan en het in goede banen leiden van de protocollen.

As Vice-Chairman of the Events Committee, you and the Chairman are responsible for carrying out and complying with the agreements and tasks. In the absence of the Chairman, you take over the leading role and make an indispensable contribution to monitoring deadlines.

Tasks:
- Supports Chairman in his/her duties;
- Replaces the Chairman in his/her absence;
- Supports General members within the committee.

Solliciteren
Secretaris | Secretary

Secretaris | Secretary

Evenementencommissie | Events committee

Als Secretaris notuleer je tijdens vergaderingen en doe je verslaglegging van activiteiten binnen de Evenementencommissie. Je houdt je zowel bezig met interne als externe communicatie. Daarbij werk je nauw samen met de Voorzitter en VIcevoorzitter. Je bent een belangrijke factor in het optimaal draaiende houden van de organisatie.

As Secretary, you take minutes during meetings and document activities within the Events Committee. You are responsible for both internal and external communication. You work closely with the Chairperson and Vice Chairperson. You are an essential factor in keeping the organization running smoothly.

Solliciteren
Algemeen lid | General member

Algemeen lid | General member

Evenementencommissie | Events committee

Als Algemeen lid van de Evenementen commissie verricht jij verscheidene taken die over het algemeen ondersteunend van aard zijn. Je zal vooral de gelegenheid krijgen om achter de schermen te werken en zo mee te helpen aan het opzetten van mooie projecten. Zie hierboven voor verdere uitleg van de functieomschrijving van Algemeen lid. Als algemeen lid doe je het volgende: Bedenkt evenementen die ISV Deen aan haar leden kan aanbieden, ondersteunt de commissie door enkele taken uit te voeren, helpen met het decoreren en schoonmaken van ruimtes tijdens evenementen, peilt welke evenementen de leden en de niet-leden behoefte aan hebben.

As a General Member of the Events Committee, you perform various generally supportive tasks. You will especially work behind the scenes and thus help set up beautiful projects. See above for a further explanation of the General Member job description.

Tasks:
- Thinks up events that ISV Deen can offer to its members;
- Supports the committee by performing some tasks;
- Help with decorating and cleaning areas during events;
- Gauges what events members and non-members need

Solliciteren

Halaqacommissie

Informatie | Information

Informatie | Information

Halaqa commissie | Halaqa committee

Als Commissielid Halaqah zul jij islamitische kennis uit betrouwbare boeken en artikelen beschikbaar stellen voor de (moslim)studenten. Dit doe je door het schrijven van stukken die uiteindelijk worden gepresenteerd bij een halaqah. Hierbij dien je rekening te houden met de verschillende doelgroepen die bij ISV Deen aan tafel schuiven. Zowel de ‘beginneling’ als de ‘niet-beginneling’ dienen er wat aan te hebben. Het doel van deze commissie is het aanzetten van de studenten om zelf meer te gaan leren over de islam. Jij bent geen geleerde maar je kunt wel de liefde voor islamitische kennis aanwakkeren bij de leden van Deen! Binnen deze commissie zijn de volgende functies beschikbaar:

As a Halaqah committee member you will make Islamic knowledge from reliable books and articles available to (Muslim) students. You do this by writing pieces that are ultimately presented at a halaqah/lecture. You have to take into account the different target groups of ISV Deen. Since both the 'beginner' and the 'non-beginner' should benefit from it. The aim of this committee is to encourage students to learn more about Islam themselves. You are not a scholar, but you can awaken the love of Islamic knowledge in the members of Deen and yourself! The following positions are vacant:

Voorzitter | Chairman

Voorzitter | Chairman

Halaqacommissie | Halaqa committee

Als voorzitter van de Halaqah commissie ben jij eindverantwoordelijk voor de inhoud van de maandelijkse halaqaat. In samenwerking met de andere commissieleden werk je aan het neerzetten van een inhoudelijke lezing. Deze lezingen dienen toegankelijk te zijn voor de 'beginneling' als de 'niet-beginneling', maar ook voor mensen met interesse voor de islam. je werkt secuur, houdt ervan om in de boeken te duiken en kunt goed samenwerken.

As Chairperson of the Halaqah committee, you are ultimately responsible for the content of the monthly halaqat. In collaboration with the other committee members, you work on delivering substantive lectures. These lectures should be accessible to both beginners and non-beginners, as well as those with an interest in Islam. You are detail-oriented, enjoy delving into books, and excel at teamwork.

Solliciteren
Penningmeester | Treasurer

Penningmeester | Treasurer

Halaqacommissie | Halaqa committee

Als Penningmeester van de Halaqah commissie inventariseer jij welke middelen nodig zijn voor het organiseren van de halaqat. Je houdt bij hoeveel mensen op dit evenement afkomen en ondersteunt het opzetten van de bijeenkomst

As Treasurer of the Halaqah committee, you assess the resources needed to organize the halaqat. You keep track of the number of people attending this event and assist in setting up the gathering.

Solliciteren

Human Resources

Informatie

Informatie

Human Resources

Als Commissielid Human Resources verleen je hulp aan onze leden die ergens tegenaan lopen binnen de vereniging of in het onderwijs. Hiermee behartig je de belangen van deze studenten. Je vormt hiermee een aanspreekpunt van studenten en onderzoekt met hen welke obstakels er zijn en hoe dit het best aangepakt kan worden.

Binnen deze commissie komen alle functies beschikbaar:

Secretaris

Secretaris

Human Resources

Als Secretaris notuleer je tijdens vergaderingen en doe je verslaglegging van activiteiten binnen de HR commissie. Je houdt je zowel bezig met interne als externe communicatie. Daarbij werk je nauw samen met de Voorzitter en VIcevoorzitter. Je bent een belangrijke factor in het optimaal draaiende houden van de organisatie.

As Secretary, you take minutes during meetings and document activities within the HR Committee. You are responsible for both internal and external communication. You work closely with the Chairperson and Vice Chairperson. You are an essential factor in keeping the organization running smoothly.

Solliciteren

Multimediacommissie

Informatie

Informatie

Multimediacommissie

Als Commissielid van de Multimedia Commissie vertegenwoordig jij ons op een online platform. Je hebt verschillende rollen binnen deze commissie en werkt nauw samen met andere leden. Jij weet sociale media te gebruiken om de ummah van goede content te voorzien!

Binnen deze commissie zijn deze functies beschikbaar:

Voorzitter

Voorzitter

Multimediacommissie

Als Voorzitter van de Multimedia Commissie ben jij eindverantwoordelijk voor de sociale media van ISV Deen. Jij controleert samen met het bestuur de gemaakte poster, geschreven stukken en andere dergelijke zaken om ISV Deen ook op digitaal platform professioneel op de kaart te zetten.

Taken:

Bestuurt/vertegenwoordigt de commissie;

Leidt vergaderingen;

Houdt atmosfeer binnen de groep goed en treedt op als bemiddelaar bij meningsverschillen;

Zorgt ervoor dat iedereen zijn taken binnen de termijn uitvoert;

Woont een maandelijkse Voorzittersvergadering bij (fysiek of online);

Communiceert met het bestuur;

Legt verantwoording af aan het bestuur.

Solliciteren
Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Multimediacommissie

Als Vicevoorzitter van de Multimedia Commissie werk je nauw samen met de Voorzitter en het bestuur van ISV Deen. Jij fungeert als rechterhand van de Voorzitter en bent ook op de hoogte van zaken die binnen de commissie spelen. Daarnaast krijg je de kans om andere taken te vervullen zoals het schrijven van informatieve blogs of het maken van onze wekelijkse hadith post.

Taken:

Ondersteunt Voorzitter in zijn/haar taken;

Vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid;

Ondersteunt Algemene leden binnen de commissie.

Solliciteren