Functies

Informatie

Informatie

Alle commissies

Islamitische Studentenvereniging Deen hanteert officiële functienamen zoals Voorzitter, Vicevoorzitter, Secretaris en Penningmeester. Elke commissie bevat enkele of alle van de volgende functies en bij elke functie hoort een vast takenpakket.

Bovenin zijn tabbladen weergegeven. Men kan klikken en solliciteren bij de volgende commissies: Acquisitiecommissie, Evenementencommissie, Halaqacommissie, Human Resources, International Commission, Liefdadigheidscommissie en Multimediacommissie.

Voorzitter

Voorzitter

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Voorzitter vorm je het gezicht van de commissie en ben jij de eindverantwoordelijke binnen een commissie. Je leidt de vergaderingen en zorgt ervoor dat je van alles waar jouw commissie mee te maken heeft op de hoogte bent.

Vaardigheden: Voor de rol als voorzitter zijn er aantal persoonlijke kwaliteiten vereist: je bezit over goede communicatievaardigheden, werkt vanuit een islamitische basis en kan duidelijke kaders stellen. Daarnaast is het belangrijk om knopen te kunnen doorhakken en koersvast te werken. Als Voorzitter ben je eindverantwoordelijke voor de commissie, dus je dient ook navraag te doen bij de andere leden in de commissie en in te springen indien nodig. Verder let je als voorzitter op de deadlines van de overige commissieleden en stimuleer je je collega’s om taken op tijd af te krijgen.

Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Vicevoorzitter ben je samen met de Voorzitter medeverantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van het beleidsplan. Bij afwezigheid of drukte van de Voorzitter neem jij de leidende rol over en lever je een bijdrage aan het afronden van de taken van de commissie.

Vaardigheden: Je bent stressbestendig en flexibel inzetbaar, maar ook is het van belang dat jij gestructureerd en geordend te werk gaat. Samen met de Voorzitter houd je de taken op de actielijst in de gaten en stimuleer je je collega’s om hun taken voor de deadline af te krijgen.

Secretaris

Secretaris

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Secretaris notuleer je tijdens vergaderingen en doe je verslaglegging van activiteiten binnen een commissie. Je houdt je bezig met de correspondentie van binnen en buitenaf de vereniging als contactpersoon. Daarbij werk je nauw samen met de Voorzitter en Vicevoorzitter. Je bent een belangrijke factor in het optimaal draaiende houden van de organisatie. Deze rol geeft je de mogelijkheid om je communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

Vaardigheden: Je hebt het vermogen om in teamverband te werken. Hierbij kunnen jouw sociale eigenschappen niet missen. Je bent goed in het op papier zetten van wat er is besproken, wat met zich meebrengt dat je goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden als kwaliteiten hebt. Het spreken in het openbaar moet je ook makkelijk afgaan. En tenslotte is het van belang dat je secuur en ordelijke te werk gaat.

Penningmeester

Penningmeester

Alle commissies

Taakomschrijving: Als Penningmeester heb je affiniteit met financiën. Je stelt de begroting op van een commissie zorgt ervoor dat dit nageleefd wordt. Alvorens er geld wordt uitgegeven dient gecontroleerd te worden of de uitgaven haalbaar en verantwoord zijn. De uiteindelijke maandelijkse inkomsten en uitgaven worden bijgehouden. Daarmee ben je eindverantwoordelijke voor alle transacties binnen een commissie en laat je deze nakijken door de Penningmeester van het bestuur.

Vaardigheden: Je hebt affiniteit met financiën en accounting. Je weet hoe je basale berekeningen (optellen en aftrekken) kunt uitvoeren in Excel. Het is van belang dat jij accuraat te werk kunt gaan.

Algemeen lid

Algemeen lid

Alle commissies

Taakomschrijving: Als algemeen lid zijn er verscheidene zaken waaraan gewerkt kan worden. Hij of zij maakt met het bestuur nadere afspraken met betrekking tot het uitvoeren van zijn functie als algemeen lid. Flexibiliteit is daarin gewenst en mogelijk als Algemeen lid. Wil jij nog geen eindverantwoordelijkheid op je nemen, maar wel (leren) werken vanuit een islamitische basis? Je krijgt de kans om jezelf op verschillende vlakken te ontwikkelen.

Vaardigheden: Verschillende soorten vaardigheden zijn bruikbaar binnen deze functie. Van belang is dat je open staat voor nieuwe dingen, want dan kun je bepaalde vaardigheden zo optimaal mogelijk verbeteren of zelfs leren.

Klik op de goudkleurige blokken om elke commissie te zien.

Evenementencommissie

Informatie

Informatie

Evenementencommissie

Als Commissielid Evenementen vertaal  jij onze missie en visie naar evenementen. Je organiseert groot- en kleinschalige evenementen. Op deze manier kan jij je steentje bijdragen aan de spirituele en intellectuele ontwikkeling van de moslimstudenten, maar ook voor de niet-islamitische belangstellenden.

Binnen deze commissie zijn de volgende vacatures beschikbaar:

Voorzitter

Voorzitter

Evenementencommissie

Als Voorzitter van de Evenementencommissie ben jij eindverantwoordelijke voor het organiseren van diverse evenementen die ISV Deen verzorgt. Lezingen, andere buitenactiviteiten als paintballen, voetbaltoernooitjes en noem maar op. Het is belangrijk dat je bekwaam bent in het geven van leiding aan een groep en knopen kan doorhakken op stressvolle momenten.

Taken:

Bestuurt en vertegenwoordigt de commissie,

Besluit tot het aangaan van overeenkomsten,

Leidt vergaderingen,

Houdt de atmosfeer binnen de groep goed en treedt op als bemiddelaar bij meningsverschillen,

Staat garant voor een goede uitvoering van de evenementen,

Communiceert met het bestuur,

Legt verantwoording af aan het bestuur.

Solliciteren
Penningmeester

Penningmeester

Evenementencommissie

Als Penningmeester van de Evenementencommissie regel jij de financiën van de commissie. Je inventariseert welke middelen nodig zijn voor het evenement, hoeveel mensen op het evenement afkomen en ondersteunt het opzetten van het evenement.

Taken:

Beheert financiën binnen de commissie,

Informeert het bestuur omtrent financiële zaken,

Ontvangt de betalingen,

Evalueert over het budget dat beschikbaar is voor evenementen,

Draagt de verantwoordelijkheid over fiscale en juridische zaken,

Werkt samen met de penningmeester van het bestuur.

Solliciteren
Algemeen lid

Algemeen lid

Evenementencommissie

Als Algemeen lid van de Evenementen commissie verricht jij verscheidene taken die over het algemeen ondersteunend zijn. Je zal vooral de gelegenheid krijgen om achter de schermen te werken en zo mee te helpen aan het opzetten van mooie projecten. Zie bovenin de pagina voor verdere uitleg van de functieomschrijving van Algemeen lid.

Taken:

Bedenkt evenementen die ISV Deen aan haar leden kan aanbieden

Ondersteunt de commissie door enkele taken uit te voeren

Peilt welke evenementen de leden en de niet-leden behoefte aan hebben

Solliciteren

Halaqacommissie

Informatie

Informatie

Halaqacommissie

Als Commissielid  Halaqa  zul  jij islamitische kennis uit betrouwbare boeken en artikelen beschikbaar stellen voor de (moslim)studenten. Dit doe je door het schrijven van stukken die uiteindelijk worden gedeeld bij een halaqa. Hierbij dien je rekening te houden met de verschillende doelgroepen die bij ISV Deen aan tafel schuiven. Zowel de ‘beginneling’ als de ‘niet-beginneling’ dient er wat aan te hebben. Het doel van deze commissie is het aanzetten van de studenten om zelf meer te gaan leren over de islam.

Binnen deze commissie zijn de volgende functies beschikbaar:

Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Halaqacommissie

Als Vicevoorzitter van de Halaqa Commissie ondersteun jij de Voorzitter in zijn/haar taken. Jij fungeert als rechterhand van de voorzitter en bent ook op de hoogte van de zaken die er spelen binnen de commissie. Je werkt secuur, houdt ervan om in de boeken te duiken en kunt goed samenwerken.

Taken:

Ondersteunt Voorzitter in zijn/haar taken,

Vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid,

Ondersteunt Algemene leden binnen de commissie,

Schrijft en controleert stukken voor de halaqaat,

Organiseert halaqaat.

Solliciteren

Human Resources

Informatie

Informatie

Human Resources

Als Commissielid Human Resources verleen je hulp aan onze leden die ergens tegenaan lopen binnen de vereniging of in het onderwijs. Hiermee behartig je de belangen van deze studenten. Je vormt hiermee een aanspreekpunt van studenten en onderzoekt met hen welke obstakels er zijn en hoe dit het best aangepakt kan worden.

Binnen deze commissie komen alle functies beschikbaar:

Voorzitter

Voorzitter

Human Resources

Als Voorzitter ben je het aanspreekpunt binnen de vereniging en medeverantwoordelijke van de gehouden evenementen. Nagenoeg alle communicatie gaat via de HR. Bij problemen staan jullie garant als bemiddelaar. Je leidt de vergaderingen binnen HR en zorgt ervoor dat je van alles waar de vereniging mee te maken heeft op de hoogte van bent.

Vaardigheden als Voorzitter:

Vanuit een islamitische basis werken

Goede communicatievaardigheden

In staat om duidelijke kaders te stellen

Overzicht bewaren

Een team weten te motiveren

Leiderschapsvermogen

Consensusdenker die samen kan beslissen

Ervaring met conflicthantering

Initiatieven nemen in, coördineren van en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden

-----

Taken als Voorzitter:

Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden.

Vergaderingen leiden en zorgen voor een pro-actieve besluitvorming.

Het samenstellen van de jaaragenda samen met het Bestuur en de Commissies.

Communicatie vanuit de commissie doorspelen naar het bestuur en andersom idem dito.

Solliciteren
Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Human Resources

Als Vicevoorzitter ben je samen met de Voorzitter medeverantwoordelijk voor het uitvoeren en naleven van het beleidsplan. Bij afwezigheid of drukte van de Voorzitter neem jij de leidende rol over en lever je daarmee een bijdrage aan het afronden van de taken. Ook jij bent een aanspreekpunt voor de actieve leden binnen de vereniging.

Vaardigheden als Vicevoorzitter:

Vanuit een islamitische basis werken

Goede communicatievaardigheden

Flexibel inzetbaar zijn

Dienstverlenende instelling

Organisatievermogen

Toegankelijk

-----

Taken als Vicevoorzitter:

Voorstellen doen en beleidsontwikkelingen bewaken en bijsturen

De Voorzitter bijstaan en vervangen bij diens afwezigheid

Evaluatiedagen verzorgen en eventueel leiden

Uitvoeren en naleven van het beleidsplan en het in goede banen leiden van de protocollen.

Solliciteren

Liefdadigheidscommissie

Informatie

Informatie

Liefdadigheidscommissie

Als Commissielid Liefdadigheid speel je in op zowel de internationale – als nationale maatschappelijke behoeften en belangen. Het belang van liefdadigheid in elk aspect van het leven is jouw duidelijk. Je houdt ervan om projecten en evenementen op te zetten die de wereld een klein beetje beter maken!

Binnen deze commissie zijn de volgende vacatures beschikbaar:

Secretaris

Secretaris

Liefdadigheidscommissie

Als Secretaris van de Liefdadigheidscommissie werk je nauw samen de Voorzitter en de Vicevoorzitter. Je bent enthousiast en doet graag iets terug voor jouw medemens in teamverband. Jij helpt met het opzetten van inzamelingsacties en andere non-profit evenementen om anderen een hart onder de riem te kunnen steken. Alle leden van deze commissie zijn samen verantwoordelijk voor het tot stand brengen van mooie projecten, maar je hebt ook je eigen taken. Als Secretaris is er een vast takkenpakket, namelijk het op papier zetten van vergaderingen en het draaiende houden van de organisatie. Dit geeft jou persoonlijk de kans om je administratieve en communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

Taken:

Stelt de agenda samen,

Notuleert tijdens de vergaderingen,

Handelt de interne en externe communicatie af,

Stelt algemene berichten en e-mails op en controleert deze,

Beheert het archief.

Solliciteren
Algemeen lid

Algemeen lid

Liefdadigheidscommissie

Als Algemeen Lid van de Liefdadigheidscommissie verricht jij verscheidene taken die over het algemeen ondersteunend van aard zijn. Je zal vooral de gelegenheid krijgen om achter de schermen te werken en zo mee te helpen aan het opzetten van inzamelingsacties en andere non-profit evenementen.

Taken:

Bedenkt inzamelingsacties en non-profit evenementen die ISV Deen kan aanbieden,

Ondersteunt de commissie door bepaalde taken uit te voeren.

Solliciteren

Multimediacommissie

Informatie

Informatie

Multimediacommissie

Als  Multimediacommissie verzorg je alle informatie van de Deen naar de leden via onze sociale mediakanalen!

Binnen deze commissie zijn deze functies beschikbaar:

Vicevoorzitter

Vicevoorzitter

Multimediacommissie

Als Vicevoorzitter van de Multimedia Commissie werk je nauw samen met de Voorzitter en het bestuur van ISV Deen. Jij fungeert als rechterhand van de Voorzitter en bent ook op de hoogte van zaken die binnen de commissie spelen. Daarnaast krijg je de kans om andere taken te vervullen zoals het schrijven van informatieve blogs of het maken van onze wekelijkse hadith post.

Taken:

Ondersteunt Voorzitter in zijn/haar taken,

Vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid,

Ondersteunt Algemene leden binnen de commissie.

Solliciteren
Redactielid

Redactielid

Multimediacommissie

Als Redactielid ben je onderdeel van de Multimediacommissie. Je schrijft aansprekende reminders voor op onze socialmedia-kanalen. Naast het bezighouden met de socialmedia-kanalen, is er ook ruimte voor het schrijven van blogs voor op onze website. Ook woon je uiteraard de evenementen van ISV DEEN bij, om naderhand een mooie nabeschouwing te schrijven voor diegenen die niet aanwezig konden zijn of het nog eens willen nalezen.

Taken:

Schrijft reminders voor social media,

Schrijft blogs voor op de website,

Schrijft nabeschouwingen.

Solliciteren
Applicatiebeheerder

Applicatiebeheerder

Multimediacommissie

Als  Applicatiebeheerder ben je ook onderdeel van de Multimedia Commissie en richt je je voornamelijk op de digitale voorzieningen en productiviteit van ISV Deen. Jij houdt onze website bij, verbetert deze en komt met creatieve mogelijkheden om de vereniging op een online platform productief en begrijpelijk te houden.

Taken:

Houdt website van ISV Deen bij,

Bedenkt mogelijkheden om op online platformen meer mensen te bereiken.

Solliciteren
Corrector

Corrector

Multimediacommissie

Als Commissielid Correcter ben je ook onderdeel van de Multimedia Commissie en richt je je voornamelijk op het controleren van opgestelde promotieteksten en ander geschreven stukken. Jij controleert het correcte zinsconstructies, spelling en grammatica.

Taken:

Kijkt geschreven stukken na,

Controleert de posters en geeft daar feedback over.

Solliciteren