Geschiedenis

ISV Deen is een islamitische studentenvereniging die is opgericht om op te komen voor de belangen van moslimstudenten. Als reactie op het ontbreken van een zichtbare instelling in Noord-Nederland die de zorgen van moslimstudenten vertegenwoordigt, kwam een groep moslimstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen bij elkaar en namen het initiatief om verandering te brengen.

Het woord “Deen” is afgeleid van de twee grondletters D(a) en N(oen) دين en wordt over het algemeen vertaald als ‘een manier van leven.’ In de islamitische context betekent het een manier van leven in overeenstemming met de Koran. en de Sunnah – de levensstijl van de Profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem. De Deen heeft een diepgaande invloed op alle aspecten van het leven. Het is een leven dat alleen aan de Almachtige God is toegewijd, een leven gericht op het bereiken van Taqwā (‘Godsbewustzijn’), en een leven gericht op het bevorderen van harmonie binnen jezelf en binnen de samenleving waarin je leeft.

1628441

Missie

Onze missie is het faciliteren van bijeenkomsten en activiteiten die de eenheid onder moslimstudenten bevorderen. We streven ernaar moslimstudenten kansen te bieden voor zowel religieuze als academische groei, naast mede-moslim- en niet-moslimstudenten. Door deze inspanningen streven we ernaar een ruimte te creëren waar de spirituele en maatschappelijke belangen van moslimstudenten worden vertegenwoordigd en gevoed.

compass

Visie

Ons doel is het organiseren van projecten en evenementen die de islamitische manier van leven ondersteunen. Naast het behartigen van de belangen van moslimstudenten, willen we een platform bieden voor het aangaan van dialogen met alle studenten en geïnteresseerde individuen, ongeacht hun religie en achtergrond.

Wij geloven dat het essentieel is dat mensen samenkomen en gesprekken voeren om eventuele misvattingen weg te nemen. Diversiteit is voor ons van het grootste belang. Alle projecten van ISV Deen zijn bedoeld om het gemeenschapsgevoel te versterken, zowel binnen de islamitische gemeenschap als daarbuiten. Via onze projecten en de deelname van studenten met verschillende achtergronden willen we deze visie tot leven brengen.

“And the humble servants of the Most Merciful are those who walk upon the earth with humility. When the ignorant speak to them, they respond with ‘Peace.'”

Surah Al-Furqan 25:63