Waarom een meldpunt?

De reden is dat moslimdiscriminatie nog steeds aanwezig is in onze samenleving vandaag de dag. Dit blijkt niet alleen uit klachten van moslimstudenten om ons heen, maar ook uit verschillende onderzoeksresultaten. ISV Deen streeft ernaar om op zowel lokaal als nationaal niveau tegen discriminatie te strijden, met een specifieke focus op discriminatie tegen moslimstudenten.

Ons actieplan bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  1. Faciliteren van Meldpunten: Onderzoek geeft aan dat moslimdiscriminatie vaker voorkomt dan wordt gemeld. Dit is een aanzienlijk probleem en reden tot bezorgdheid. Het melden van discriminatie levert informatie op over hoe, waar, wanneer en op welke manieren moslimdiscriminatie plaatsvindt. Deze informatie is noodzakelijk om discriminatie te voorkomen en bestrijden. Om deze informatie te verzamelen en ons tegen moslimdiscriminatie te verzetten, zal Deen een online meldpunt opzetten. We zullen actief campagne voeren tijdens verschillende evenementen en activiteiten om studenten te motiveren melding te maken van gevallen van moslimdiscriminatie.
  2. Openbaar maken van ontvangen meldingen (anoniem): Het doel van het meldpunt is om slachtoffers van discriminatie een stem te geven. We willen de incidenten die plaatsvinden zichtbaar en hoorbaar maken door ze (anoniem) te delen op sociale media, specifiek op Facebook. Daarnaast zullen we incidenten die zich voordoen in en rond het studentenleven van onze moslimstudenten bekendmaken door ze te melden aan de Universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen.
  3. Aanbieden van Cursussen: Het doel van de cursus "Omgaan met Discriminatie" is veerkrachtig worden in een samenleving waar discriminatie bestaat. Het gaat erom voorbij te gaan aan de rol van slachtoffer en jezelf te ontwikkelen op een manier waarop discriminatie je niet tegenhoudt. Met deze cursus streven we ernaar moslimstudenten te versterken tegen moslimdiscriminatie. De cursus kan boeiende workshops en lezingen bevatten.

Waar zijn we nu?

Op dit moment zijn we nog bezig met het opzetten van het project. Wees gerust dat we deze zaak zeer serieus nemen,

inshaAllah.

Meldformulier