Waarom een meldpunt?

De reden is omdat moslimdiscriminatie tegenwoordig nog veel voorkomt. Dit blijkt niet alleen uit klachten van moslimstudenten om ons heen, maar ook uit allerlei onderzoeken. ISV Deen wil zich op lokaal en nationaal niveau gaan inzetten om discriminatie tegen te gaan. Wij focussen ons hierbij specifiek op moslimdiscriminatie onder de studenten.

Ons plan van aanpak bestaat uit 3 onderdelen:

1. Faciliteren van meldpunten:
Uit onderzoek blijkt dat moslimdiscriminatie vaker voorkomt dan gemeld wordt. Dat is een groot probleem en iets waar wij ons zorgen om maken. Het melden van discriminatie geeft informatie over hoe, waar, wanneer en op welke manier moslimdiscriminatie voorkomt. Deze informatie is nodig om discriminatie te voorkomen en bestrijden. 
Om deze informatie te verzamelen en ons hard te kunnen maken tegen moslimdiscriminatie zullen we vanuit Deen een online meldpunt faciliteren. Hierbij voeren we actief campagnes tijdens verschillende evenementen en activiteit om studenten te motiveren om moslimdiscriminatie te melden.

2. Verworven meldingen (anoniem) kenbaar maken:
De slachtoffers van discriminatie een stem geven, dat is het doel van het meldpunt. Hoorbaar en zichtbaar maken van de incidenten die gebeuren door het (anoniem) op facebook te plaatsen. Tevens zullen wij incidenten die in en rondom het studentenleven van onze moslimstudenten kenbaar maken door de incidenten te melden bij de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen.

3. Aanbieden van cursussen:
Weerbaar worden in een samenleving waar discriminatie voorkomt, dat is het doel van de cursus ‘Omgaan met discriminatie’. Uit de slachtofferrol en jezelf zodanig ontwikkelen dat discriminatie je niet klein houdt. Met een cursus proberen we moslimstudenten weerbaar te maken tegen moslimdiscriminatie. Onderdeel van de cursus kunnen bijvoorbeeld interessante workshops en lezingen zijn.

Waar staan we nu?

Op het moment zijn we nog bezig met het opzetten van het project.

Neem van ons aan dat wij dit erg serieus zullen nemen,

inshaAllah.

Meldformulier