Vervolgcursus reinheid en gebed binnen de Ḥanafī- en Mālikī wetschool 📚

Reeds hebben wij een aantal opeenvolgende lessen mogen volgen over het vasten binnen de Ḥanafī wetschool als ook de Mālikī wetschool.

In deze vervolgcursus zal door shaykh Abdoullahi Bentaieb verder worden ingegaan op de richtlijnen voor het dagelijks praktiseren van de Islam. Middels deze cursus leert men de daden omtrent reinheid en het gebed correct uit te voeren, en het daarbij een vast onderdeel van het dagelijkse ritme te maken. Ustādh Abdoullahi vindt het van belang dat elke student één wetschool volgt om zo het leerproces efficiënt te maken.

Hieronder zullen de lesdata uiteengezet worden:

svdeen_fiqh

Waarom deze cursus ?

Het zijn van een moslim begint bij jouw relatie met Allāh عزّ وجلّ‎. Het correct uitvoeren van aanbiddingen is daarom van essentieel belang. Aṭ Ṭahārah (reinheid) staat daarom eerst op de planning om stapsgewijs door te werken naar aṣ Ṣalāh (het gebed). Onze Profeet ﷺ heeft gezegd: ‘’Reinheid is de helft van het geloof.’’ (Ṣaḥīḥ Mūslim)

Inhoud van deze cursus

  • Module aṭ Ṭahārah

Vijf keer per dag het gebed verrichten en voor elk gebed hoor je ‘rein’ te zijn? Maar wat houdt ‘rein zijn’ precies in? Aan welke voorwaarden moet het water voldoen waarmee je jezelf ritueel reinigt? Hoe dienen wij onszelf ritueel te wassen? Mag ik spreken tijdens het uitvoeren van deze aanbidding als iemand mij groet in de moskee? Wanneer is het toegestaan om over te gaan tot de droge rituele wassing? Mag ik nog bidden als een hond mijn kleding heeft gelikt? Wat moet ik doen als mijn kindje op mijn kleding overgeeft? Als ik een wondje heb, mag ik dan nog het gebed verrichten? Als ik ben vergeten of ik de wuḍū’ wel goed heb gedaan of niet zeker weet of ik nog wuḍū’ heb, is mijn wuḍū’ dan nog geldig?  Deze vragen en meer zal ustādh in shā Allāh allemaal gaan behandelen.

  • Module aṣ Ṣalāh

Na de module aṭ Ṭahārah zal de cursus worden vervolgd met de regelgeving omtrent het gebed. Het gebed is namelijk één van de zuilen van de Islam. Los van het feit dat het een verplichting is voor elke moslim, brengt het gebed ons dichter bij onze Schepper en helpt het ons deze band te versterken en te onderhouden.

Maar beschikken wij wel over een duidelijk inzicht over de zaken die ons gebed geldig of ongeldig maken? Weten wij wat de verplichtingen en aangeraden zaken zijn bij het gebed? Wat dienen we te doen als wijzelf of de imām een foutje maakt? Wat moet je doen als je bent vergeten in welke Rakaʿāh je bent? Mag ik verder bidden als ik per ongeluk lach tijdens het gebed om iets dat gebeurt buiten het gebed? Deze zaken en andere voorwaarden van het gebed zullen in shā Allāh uitgebreid behandeld gaan worden tijdens de cursus.

Locatie

De lessen zullen in de moskee plaatsvinden en er wordt rekening gehouden met voorgeschreven maatregelen van de RIVM.

Kosten

De cursus zal 30 euro kosten voor leden en 35 euro voor niet leden. De eerste les mag gratis bijgewoond worden voor mensen met interesse.

Startdatum

De cursus zal op maandag 21 september beginnen.

Tijd

De lessen volgens de Ḥanafī wetschool beginnen om 18:00 uur en de lessen volgens de Mālikī wetschool begint om 19:15 uur. Beide lessen duren een uur.

Inschrijven

De inschrijving is definitief wanneer er is betaald.