Welk pad kies jij?

0 aanwezigen
Cool Number

“Een glimlach van een broeder naar een andere broeder is sadaqa

Hassan Taher

Op vrijdag 22 november 2019 heeft de eerste lezing van het collegejaar van Islamitische Studentenvereniging Deen plaatsgevonden. Zeker 80 mensen hebben aandachtig geluisterd naar niemand minder dan Nourdeen Wildeman die een prachtige lezing genaamd “Welk pad kies jij?” gaf met als onderwerp “Studie- en carrièrekeuzes vanuit de Seerah van de Profeet (saw)”. Een grappige maar toch inspirerende avond om niet te vergeten. 

De avond werd geopend door de Vicevoorzitter met een dankbetuiging voor het leven dat we allen gekregen hebben en de mogelijkheid om allen bijeen te komen om kennis op te doen. Ze vervolgde met de woorden: “Binnen de islamitische gemeenschap wordt met grote regelmaat bijeenkomsten en lezingen georganiseerd, vaak gebeurt dit in de moskee of hierbuiten. De doelgroep kan hierbij bestaan uit niet-moslims, beginnende moslims of moslims in het algemeen. Broeder Nourdeen Wildeman is iemand die in bescheidenheid wenst bij te dragen aan dit aanbod van bijeenkomsten en lezingen. De lezingen hebben hierbij de focus op een conceptuele benadering van de islam en/of relatie tot actuele kwesties, met als doel om mensen een zelfkritische houding te laten aannemen en zelf een positieve bijdrage te laten leveren.” 

De Vicevoorzitter vervolgde: “De islamitische studentenvereniging Deen heeft deze lezing georganiseerd om precies dat doel te bereiken. Zoals jullie weten is Deen de eerste islamitische studentenvereniging in het noorden van Nederland. Deen is een studentenvereniging die de belangen van moslimstudenten behartigt. Naar aanleiding van een gebrek aan een zichtbare instelling in het noorden van Nederland die moslimstudenten gehoor kan bieden, heeft een groep moslimstudenten aan de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool in Groningen de handen ineengeslagen en de stap gezet om hier verandering in te brengen.’’ 

“Was er maar iemand die ook voor moeilijke keuzes stond waar ik inspiratie uit kan halen!”

De Vicevoorzitter bedankte de spreker Nourdeen Wildeman die de tijd had genomen om helemaal naar het Noorden van Nederland te komen om als spreker te staan voor de studenten en jongeren van Groningen en omstreken. Vervolgens werd er door de Voorzitter het verhaal van de profeet Musa (as) verteld en met name de keuze die door de moeder van Musa gemaakt werd toen zij geïnspireerd werd om het mandje met haar baby in de rivier te leggen. Het was een moeilijke keuze voor haar maar ze was vastberaden en nog belangrijker: ze legde haar volledige vertrouwen in Allah. Ook Musa (as) stond voor een lastige keuze toen hij de moeilijke taak kreeg om naar de tirannieke Fir’awn te benaderen om tegenover hem de boodschap van Allah te verkondigen. Musa (as) was bang maar ook hij legde zijn vertrouwen in Allah en vertrok om zijn taak te volbrengen. 

 

De Voorzitter vervolgde: “Ook wij staan dagelijks voor keuzes. Keuzes die te maken hebben met onze studie, met onze carrière en met het verloop van onze verdere leven. Elke dag hebben we meerdere momenten waarop we moeten kiezen tussen A en B, tussen goed en kwaad. Soms lijkt het verschil tussen A en B niet eens zo groot maar heeft het toch grote invloeden op ons leven. Het is dan ook goed mogelijk dat je dan soms worstelt met het maken van een goede keuze. Soms zou je willen dat je een handleiding kon hebben voor het maken van keuzes. “Was er maar iemand die ook voor moeilijke keuzes stond waar ik inspiratie uit kan halen.” Gelukkig bestaat er zo’n persoon en deze persoon is onze geliefde Profeet (saw). Hij heeft ook een heel moeilijk leven gehad met veel tegenslagen zoals we tijdens de halaqa over de Seerah van de Profeet (saw) hebben kunnen lezen. Hij (saw) bevond zich in vele lastige situaties waar wij veel lessen uit kunnen halen. Broeder Nourdeen zal jullie meer over dit edele rolmodel vertellen dat ooit op deze aarde heeft rondgelopen.” 

Dit was het startsignaal voor Nourdeen Wildeman om het publiek te herinneren aan hoe belangrijk het is om een islamitische studentenvereniging te hebben in het noorden van Nederland. Hij zei: “Een islamitische studentenvereniging in het noorden van het land die zich wil richten op de academische doelgroep, die deze groep wil benaderen en die content wil aanbieden die kwalitatief is en jou helpen om je islam te praktiseren, dat is een enorme verantwoordelijkheid die zij op zich nemen. En doordat zij die verantwoordelijkheid op zich nemen, hoeft eenieder van ons hiervoor geen verantwoordelijkheid te nemen op de Dag des Oordeels omdat deze taak in de gemeenschap nu opgepakt wordt. Dus wij moeten heel blij zijn en heel dankbaar zijn dat er een organisatie is die dit doet, omdat dit een religieuze verplichting is, dit een dienstverlening is naar onze gemeenschap en iets waar wij van afhankelijk zijn. Dit is waar wij onze zuurstof vandaan halen dus ik ben ontzettend blij dat zij mij vanavond hebben uitgenodigd. Ik help dit soort initiatieven graag en ik moedig jullie aan om hetzelfde te doen.” 

 

Daarna vertelde Nourdeen Wildeman hoe wij als studenten een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap en in het bijzonder aan de stad Groningen. Spoiler alert: je moet aan de bak, je moet je gaan inzetten voor de samenleving. In de islam noemen we dit Sadaqa. Dit gaat dan niet over euro’s, betalen en pinnen. Toch denken wij vaak dat het te maken heeft met het verrichten van een transactie zoals geld doneren aan een goed doel, maar dit is een veel te beperkte interpretatie van het woord, sadaqa is immers veel breder dan dit. Taalkundig gezien komt sadaqa van “waarheidsgetrouw zijn”, van het woord “saddiq”. Heel veel overleveringen vertellen ons immers dat het over heel iets anders gaat. De meest gehoorde is de uitspraak: “Een glimlach van een broeder naar een andere broeder is sadaqa”. Voor de meeste mensen is zo’n glimlach echt gratis en toch is dat sadaqa. In de 40 hadith van imam An-Nawawi (rh) beschrijft de auteur meer van dit soort overleveringen, zoals: “Iemand helpen om zijn rijdier te bestijgen, is sadaqa” en “Een conflict verhelpen tussen twee mensen is sadaqa.” Zo zien we dus dat sadaqa veel meer betekent dan een transactie. Maar waarom vertellen we dit? Het doel is om kritisch te kijken naar de doelen die we stellen. We moeten duidelijke doelen stellen voor projecten, voor stage, voor studie en voor werk, maar wanneer het aankomt op onze religie dan strooien we met de term “Allah weet mijn intentie”. Maar jouw intentie is tussen jou en Allah. Ik wil graag daden zien. Waarom zouden we accepteren dat we er de kantjes van aflopen? Als we echt de profeet (saw) als voorbeeld willen nemen, dan dienen we zelfkritisch te zijn naar onze daden. En zo begon Nourdeen Wildeman met een ijzersterk begin van de lezing. 

Een welverdiende pauze kwam tussen de twee helften van de lezing en de aanwezigen konden genieten van smakelijke dadelhapjes en verschillende koeken, ook mocht een verfrissend drankje niet ontbreken. Weer helemaal opgeladen gingen de aanwezigen weer zitten en aandachtig luisteren naar het tweede gedeelte van de lezing. 

 

De lezing werd afgesloten met een Qur’anrecitatie, waarbij een prachtig stuk uit Surah Yusuf werd gereciteerd door een van onze leden. Een van de mooiste verhalen waarin weer terug te zien is hoe moeilijk keuzes maken wel niet is, zelfs voor een profeet als Yusuf (as). Nadat de recitatie voorbij was, kregen de leden de mogelijkheid om vragen te stellen aan Nourdeen Wildeman over hun problemen met studiekeuze en/of carrièrekeuze. Dingen zoals niet kunnen bidden op je werkplek en niet makkelijk aan een stageplek kunnen komen, werden besproken in een gezamenlijke setting maar ook in privé aan Nourdeen Wildeman. Het doel van de avond was om de aanwezigen aan te zetten tot het nadenken over hoe zij nog kunnen verbeteren in hun rol van een meedenkende burger in de maatschappij. De Voorzitter sloot de avond af en bedankte Nourdeen Wildeman en alle aanwezigen. 

 

Het was een leerzame avond, waarbij de inhoud op een humoristische maar toch kritische manier werd gepresenteerd. Bij de aanwezigen was een variatie aan gezichtsuitdrukkingen te bespeurenbij de één een knikkend, peinzend hoofd en bij de ander een glimlach vanwege de grapjes tussendoor. We vragen Allah de Verhevene om de kennis van vanavond te laten behoren tot de kennis die wij in de praktijk kunnen toepassen om ons te ontwikkelen tot betere moslims en daarnaast tot kritische en betrokken burgers van Groningen. Wij vragen Allah de Glorieuze en Sublieme om ons in staat te stellen om nog meer van dit soort leerzame lezingen te organiseren. Ameen! 

 

Ontdek onze sociale media rechtsonder de pagina!

Leave a Reply

Close Menu