Vereniging

Over ons

Geschiedenis

Deen is een Islamitische studentenvereniging die opgericht is ter behartiging van de belangen van moslimstudenten. Naar aanleiding van een gebrek aan een zichtbare instelling in het Noorden van Nederland die moslimstudenten gehoor kan bieden, heeft een groep moslimstudenten aan de Rijksuniversiteit te Groningen de handen in elkaar genomen en de stap gezet om hier een verandering in te maken.

Het woord Deen stamt af van de twee wortel letters D(a) en N(oen) دين en wordt over het algemeen vertaald met ‘een manier van leven’. In de islamitische context: een manier van leven volgens de Koran en de Sunnah – de levenswijze van de Profeet Muhammed vrede en zegeningen zij met hem. De Deen heeft dan ook een impact op alle facetten van het leven. Een leven dat gewijd is aan God Almachtig alleen, een leven waarin gestreefd wordt naar Taqwa (Godsbewustheid) en een leven waarin gestreefd wordt naar cohesie binnen jezelf en binnen de maatschappij waarin je leeft.

Missie

Het faciliteren van bijeenkomsten en activiteiten waardoor cohesie onder de moslimstudenten ontstaat. De moslimstudent de kans bieden om zich te ontwikkelen op religieus en academisch vlak tezamen met mede moslim- of niet-moslimstudenten. Door de hiervoor genoemde inspanningen te leveren streven we ernaar om de moslimstudent een plek te bieden waarbij zijn/ haar spirituele en maatschappelijke belangen worden behartigd. 

Visie

Ons doel is om projecten en evenementen te organiseren die de islamitische manier van leven ondersteunt. Naast het behartigen van de belangen van moslimstudenten, willen wij er ook voor zorgen dat er een platform is voor het aangaan van dialogen met alle studenten en geïnteresseerden, ongeacht religie en achtergrond. 

Wij vinden het belangrijk dat men met elkaar in gesprek gaat om enige misvattingen uit de weg te slaan. Diversiteit staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Alle projecten die Deen organiseert zijn bedoeld om de saamhorigheid in de (islamitische) gemeenschap te versterken. Met behulp van onze projecten en het aantal studenten met  diverse achtergronden willen wij dit verwezenlijken.

''En de dienaren van ar Rahman (de Meest Barmhartige -Allah) zijn degenen die bescheiden en kalm op aarde lopen. En wanneer de onwetenden hen (slecht) aanspreken, antwoorden zij met woorden van vrede.''

Surah Al Furqan 25:63

Close Menu