Iftar Al Fatiha

Elke dag reciteren wij dit hoofdstuk zeventien maal per dag,

maar wat weten we eigenlijk over dit prachtige hoofdstuk uit de Nobele Qur’aan?

Wafia El Yousoufi

Hassan Taher

Ook dit jaar hebben wij een iftar mogen organiseren voor alle studenten en geïnteresseerden. Dit jaar hebben wij het genoegen gehad om samen met de Anisah vrouwengroep deze te organiseren. De dag begon met het halen van de laatste boodschappen voor de gezamenlijke iftar. Hiermee hebben wij verse hapjes voor jullie kunnen bereiden!

Vervolgens hebben wij, het team van Deen, een brainstormsessie gehouden over onze planning voor na de ramadan. Nadat we hebben besloten welke leuke activiteiten we in juni zullen organiseren, zijn we overgegaan op de voorbereiding van de iftar. De broeders hebben alle tafels en stoelen zo neergezet dat alle aanwezigen een plekje konden bemachtigen en de zusters waren bezig met het voorbereiden van de salade. De sfeer zat er al goed in! 

Na onze voorbereiding zijn we verder gegaan met het zetten van de puntjes op de i voor de halaqa over Surah al Fatiha. De mensen stroomden binnen voor de halaqa en de halaqa kon beginnen. We hebben het gehad over de wijsheid achter surah Al Fatiha en er was een fijne, open sfeer. Er werd uitvoerig gediscussieerd en we hebben er vele wijze lessen uit kunnen halen.

“Daar galmde het dan door de ruimte: ‘ Allahu Akbar, Allahu Akbar’ ; de vasten werd verbroken met een dadel.”

Intussen kwam het warme eten binnen die de vrijwilligers van Anisah met liefde hadden gemaakt (en dat was te proeven!). Langzaamaan nam eenieder plek om op de adhan te wachten. Daar galmde het dan door de ruimte: “Allahu Akbar, Allahu Akbar”; de vasten werd verbroken met een dadel. We verzamelden ons voor het gebed, en stonden rij achter rij, zij aan zij om te beginnen. De ‘Salam’ werd uitgesproken en we konden gaan eten. Het eten zat vol zegeningen en het smaakte heerlijk.  

Nadat iedereen zijn of haar maag goed had gevuld konden we afsluiten. Iedereen hielp mee met opruimen. Er kan zeker gesproken worden van niet alleen een ontzettend fijne samenwerking, maar ook van een eenheid die zich heeft gevormd. Een eenheid vol met diversiteit, genegenheid en liefde voor elkaar.

Na het harde werken en het klaarzetten van alle tafels namen de broeders van het bestuur en de commissie plaats om de eerste gasten in ontvangst te nemen. Veel nieuwe gezichten dus we zijn begonnen met een voorstelronde waarbij iedereen zijn naam, studie, leeftijd en iets opmerkelijks zoals een hobby over zichzelf deelde. 

In ons midden waren ook twee bekeerlingen. Eén broeder is al twee jaar bekeerd tot de islam en de ander nog maar net een half jaar! Uiteraard blijven verhalen van bekeerlingen ons geboren moslims enorm intrigreren dus het bestuur van Deen heeft hen gevraagd om hun ervaring te delen. 

Eén broeder zei: “Ik heb vroeger dingen gedaan die ik vandaag de dag helemaal niet meer doe. Door mij te bekeren heb ik een heel ander leven gekregen. Het leven krijgt zoveel meer betekenis wanneer je je realiseert dat er een Schepper is die ons met een doel hier op aarde heeft gezet. Wanneer je een leven zonder islam meegemaakt hebt, merk je het verschil met een leven mét islam en zie je de waarde van islam pas echt in. Het verschil is als het contrast van een donkere ruimte zonder verlichting met de buitenwereld op een zonnige dag”. 

“we waren dankbaar dat wij zo’n Genadevolle Schepper hadden.”

Met deze woorden nog vers in ons geheugen zijn wij doorgegaan met de halaqa over het hoofdstuk Al Fatiha. De halaqa begon met een recitatie van dit hoofdstuk en een interactief dialoog met de broeders over waarom het hoofdstuk Al Fatiha eigenlijk deze naam draagt en wat de andere namen waren van dit hoofdstuk.

Er werd stilgestaan bij het woord waarmee het hoofdstuk begint; Alhamdulillah, alle lof behoort Allah toe. We spraken over de woorden Rabbul ‘alameen, ‘Heer van de Werelden’ in het Arabisch. Dit is een overweldigend concept waar veel over te vertellen viel. Vervolgens veranderde de sfeer al snel wanneer we over de Genade van Allah spraken, wellicht omdat zo weinig erbij stil staan. Dit leidde tot een gevoel van dankbaarheid, we waren dankbaar dat wij zo’n Genadevolle Schepper hadden. De Genade van Allah is terug te zien in de woorden “Ar Rahmaan” en “Ar Raheem” van het eerste hoofdstuk van de Qur’aan. Dit is hoe de Heer van de Werelden zichzelf omschrijft. Hebben wij dan nog enige reden tot wanhoop als dit is Wie onze Heer is?

Na een educatieve en interactieve halaqa maakten de broeders zich gereed om smeekbedes te verrichten en de vasten te verbreken met een dadel. Nadat de welbekende gebedsomroep van het maghrib gebed hoorbaar werd door de luidsprekers van de moskee, verbrak iedereen blij en tevreden zijn vasten. Dit was het begin van een gezellige avond die je moet meemaken om volledig te begrijpen.

Heb je deze iftar gemist? Niet getreurd, op 30 mei organiseert Deen weer een iftar waar je je voor kunt inschrijven.

Graag zien we je dan!

Ontdek onze sociale media rechtsonder de pagina!

Leave a Reply

Close Menu